Typhoon Ondoy's BLog{September 22, 2010}   Lesson on the Second Triumvirate and the Fall of Roman Republic

Masusing Banghay Aralin
Sa Araling Panlipunan III

September 22, 2010 (III-C, 2:45-3:30 PM)

I. Layunin:
1. Nakikilala ang mga bumubuo sa Ikalawang Triumvirate.
2. Naipaliliwanag ang sanhi ng pagbagsak ng Republikang Romano.
3. Nalalaman ang pagkakatatag ng Imperyong Rome.
4. Naitatala ang mga mahahalagang impormasyon.

II. Paksang Aralin: Katapusan ng Republika; Pagkatatag at Paglawak ng Imperyong Rome

Sanggunian:
Kasaysayan ng Daigdig (Sonia Zaide), pahina 62 hanggang 64
Kasaysayan ng Daigidig (Teofista L. Vivar, et.al.), pahina 98 hanggang 100
Mellor, Ronald J. “Ancient Rome.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
“Marcus Aemilius Lepidus.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
“Mark Antony.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
Cheilik, Michael S. “Augustus.” Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
http://www.wikipedia.com

III. Pamamaraan:

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral
A. Pagganyak

While the sick man has life, there is hope.
– Cicero

B. Paglalahad

 Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang katapusan ng Republika ng Roma at ang pagkakatag ng Imperyong Rome.

C. Paglinang ng Aralin

Matapos patayin si Julius Caesar noong March 15, 44 BC, agad humalili si Cicero, isang orador at estadista, ngunit hindi niya nakuha ang tiwala ng mga tao.

Si Mark Anthony (Marcus Antoninus), isa rin estadista at dating kasamahan ni Julius Caesar, ang siyang namuno ng panandalian sa Roma.

Si Gaius Octavius, na siyang tagapagmana ni Julius Caesar, ay determinado na ipaghigante ang nasawi at marapat na angkinin ang trono sa Roma, kaya’t siya ay bumalik sa Roma mula sa Illyria.

Nagkaroon ng sagupaan ang magkaribal sa trono na si Mark Anthony at si Octavius, ngunit matapos ang ilang sagupaan napagtanto ni Octavius na mas maigi kung makikipagsanib pwersa siya kay Mark Anthony, kaya’t noong 43 BC ang dalawa ay nagsanib kasama si Marcus Aemilius Lepidus, na dating heneral ni Caesar, at binuo nila ang Ikalawang Triumvirate.

 Ikalawang Triumvirate

Pangalanan ang bumubuo sa Ikalawang Triumvirate.

 Tinugis ang mga republikano, kabilang dito ang may 300 na senador at 200 na knights, na siyang mga kalaban ng triumvirs

 Tinugis nila ang mga pumatay kay Julius Caesar. Sinu ang mga ito? At sa taong 32 BC, sa First Battle of Philippi, natalo ang hukbo ni Longinus at upang hindi siya mahuli mas pinili niya na wakasan ang sariling buhay.

Makaraan ang 20 araw, ginapi naman ng Triumvir ang hukbo ni Brutus, na nagpakatiwakal din gaya ni Longinus.

 Sa taong 40 BC, ang triumvirs ay napagkasunduan na hatiin ang mga nasasakupan ng Roma. Si Octavius ay bumalik sa Roma upang siya ang mamuno sa Kanluran; si Mark Anthony naman ay naiwan sa Antioch, Syria upang siya ang mamuno sa Silangan; si Lepidus naman ang namuno sa Africa.

Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Mark Anthony at si Octavius kung sino ang dapat mamuno sa Italy, ngunit ang di-pagkakaunawaan na ito ay naayos nang ipinakasal ni Octavius ang kanyang kapatid na si Octavia kay Mark Anthony.

 36 BC, nag-alsa si Lepidus laban kay Octavius sa Siciliy dahil sa pagkadisgusto ng patakaran, ngunit siya ay nilupig at natalo kaya’t napilitan siya na maging isang simpleng mamamayan na lamang.

 Nahaling si Mark Anthony kay Cleopatra at hiniwalayan si Octavia. Dahil dito ay nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila Mark Anthony at Octavius.

Sa inyong palagay, ang paghihiwalay kaya ni Mark Anthony kay Octavia ang dahilan?

Battle of Actium- naganap noong September 2, 31 BC kung saan natalo ang pwersa nila Mark Anthony at Cleopatra.

Ang digmaang Actium ang nagwakas sa Republika at nagbigay daan sa pagkatatag ng imperyo.

 Pagkatatag ng Imperyo ng Rome

Naniniwala si Octavius na hindi angkop ang Republika sa pangangailangan ng Rome, bagkus, isang mahusay na mamumuno lamang ang kasagutan sa suliranin ng mga Romano at siya ang angkop na mamuno.

GAUIS OCTAVIUS
– Augustus (kapita-pitagan); Princeps (unang mamamayan); Imperator (Emperador); Caesar

– Namuno noong 27 BC hanggang 14 AD, ang kanyang pamumuno ay tinawag na “Ginintuang Panahon ng Rome” dahil sa pag-unlad ng sining at panitikang Romano at napanatili ang katahimikan at kasaganaan ng Rome.

– Kilala rin ang kanyang panahon bilang “Augustan Age”

Tulad ni Julius Caesar ay isang magaling din na estadista si Octavius, magbigay nga ng kanyang mga nagawa na nakatulong sa pag-unlad ng Rome?

Si Augustus ay namatay noong August 19, 14 AD (76).

“Have I not acted my part well? It is time for applause”

 Julia- anak ni Augustus sa ikalawang asawa
 Livia Drusilla- pangatlong asawa ni Augustus, may anak siya sa labas sina Tiberius at Drusus Germanicus

Si Tiberius ang siyang sumunod sa kanyang trono. Sapagkat ang mga lehitimong tagapagmana ni Augustus ay namatay.

 Mark Anthony, Octavius at Lepidus.

 Longinus at Brutus

 Ilan po sa nagawa ni Octavius ay:

1. Paghirang sa mga matatapat at may kakayahang mamuno sa mga lalawigan;
2. Inalis ang sistema ng pagbubuwis
3. Pinalaks ang hukbong military na nagtatag ng mga hangganan;
4. Gumawa ng mga lansangan, pinaunlad ang pagsasaka at kalakalan;
5. Nagpatayo ng mga gusali tulad ng templo, palasyo, paliguan at teatro na yari sa marmol;
6. Tinanggal niya sa senado ang mga tiwali at di karapat-dapat mamuno

D. Pagbubuod

 Mga katanungan mula sa mag-aaral
 Sinu-sino ang mga bumubuo sa Ikalawang Triumvirate?
 Paano at sino ang nagtatag sa Imperyong Rome? Bakit ito itinatag?

 Sagutin ang mga katanungan

E. Ebalwasyon

IV. Takdang Aralin:

Sa isang maikling bond paper (8.5 x 11) ay itala ang mga sumusunod:
Mga Julio-Claudian Emperors
Mga Flavian Emperors
Ang Limang Mabubuting Emperors

Ibigay ang kanilang mga nagawa, o dili kaya ay ang mga natatangi nilang katangian.

Inihanda ni:

WILBERT B. WANAS

Binigyang puna:

LEILA P. BULOGUEY
Cooperating Teacher

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: